نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتالی دانشگاه الزهرا
خط مشی دسترسیدرباره ماپشتیبانی آنلاین
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
موضوعات مرتبط
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
نوع مدرک
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۲۸۴۴ رکورد از ۴۳۶۴۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :لطائف‌العرفان
شماره راهنما :‏‫‬‭BP۲۸۶‏‫‬‭/ح۸ل۶ ۱۳۹۲
پدیدآور :ح‍ک‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۲.‬
ناشر :دانشگاه تهران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده ادبیات الزهرا (س‫) ‎‏
2.
کتاب
عنوان :فارسی به فارسی
شماره راهنما :‏‫‬‭PIR۲۸۲۷‏‫‬‭/ش‌۹ف‌۲ ۱۳۹۱
پدیدآور :شهیدی، شکوفه
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۱.‬
ناشر :دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده ادبیات الزهرا (س‫) ‎‏
3.
کتاب
عنوان :دیوان نظامی‌گنجوی
شماره راهنما :‏‫‭PIR۵۱۲۹‭/ن۶د۹ ۱۳۹۱‬
پدیدآور :ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۱.‬
ناشر :دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده ادبیات الزهرا (س‫) ‎‏
4.
کتاب
عنوان :جهان فروری
شماره راهنما :DSR ۶۳‭/ف۴ج۹ ۱۳۹۰‬
پدیدآور :فره وشی، بهرام
تاریخ نشر :۱۳۵۵
ناشر :دانشگاه تهران . موسسه انتشارات
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده ادبیات الزهرا (س‫) ‎‏
5.
کتاب
عنوان :‏‫روش‌شناسی پژوهش‌های زبان‌شناختی (با تاکیه بر زبان عربی)‬
شماره راهنما :‏‫‭PJ۶۰۷۵‭/ع۴ر۹ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :ع‍زاوی‌، ن‍ع‍م‍ه‌ رح‍ی‍م‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۲.‬
ناشر :دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده ادبیات الزهرا (س‫) ‎‏
6.
کتاب
عنوان :ترجمه تفسیر طبری
شماره راهنما :‏‫BP۹۳‭‬ ‭‭/ط۲ت۴ ۱۳۹۳‬
پدیدآور :طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دبن‌ ج‍ری‍ر
تاریخ نشر :‏‫،۱۳۹۱.‮
ناشر :دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده ادبیات الزهرا (س‫) ‎‏
7.
کتاب
عنوان :چنین گفت اقبال «اندیشه‌ها و آموزه‌ها»
شماره راهنما :‏‫PIR۹۲۳۹‭‬ ‭‭/ص۲چ۹ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۲.‬
ناشر :دانشگاه تهران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده ادبیات الزهرا (س‫) ‎‏
8.
کتاب
عنوان :از چاپخانه تا کتابخانه
شماره راهنما :Z ۱۱۶‭/ص۲چ۲ ۱۳۹۱‬
پدیدآور :صافی، قاسم
تاریخ نشر :۱۳۷۸
ناشر :دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده ادبیات الزهرا (س‫) ‎‏
9.
کتاب
عنوان :اثر مهرهای هخامنشی بر جای مانده بر گل‌نبشته‌های باروی تخت‌ جمشید
شماره راهنما :‏‫‬‭‬‮‭CD۵۳۹۱‏‫‬‭‭/گ۴‮الف‬۲ ۱۳۹۰
پدیدآور :گ‍ری‍س‍ون‌،م‍ارک‌
تاریخ نشر :‏‫‬‏،-۱۳۹۰
ناشر :دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده ادبیات الزهرا (س‫) ‎‏
10.
کتاب
عنوان :‏‫ینبوع‌‌الاسرار فی نصائح‌الابرار‬
شماره راهنما :‏‫‬‮‭BP۲۸۹‏‫‬‮‭/ک۸ی۹ ۱۳۹۲
پدیدآور :ک‍م‍ال‌ خ‍وارزم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۲.‬
ناشر :دانشگاه تهران، موسسه انتشارات‬
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده ادبیات الزهرا (س‫) ‎‏
11.
کتاب
عنوان :رساله در اصول علم انسانی به ضمیمه سه گفت و شنود
شماره راهنما :‏‫B۱۳۳۳‭‬ ‭‭/ب۴ر۵ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :ب‍رکلی، ج‍ورج‌
تاریخ نشر :‏‫،۱۳۹۲.‮
ناشر :دانشگاه تهران،موسسه انتشارات
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده ادبیات الزهرا (س‫) ‎‏
12.
کتاب
عنوان :تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی تا اواسط قرن پنجم
شماره راهنما :‏‫‬‭BBR۱۴‏‫‬‭/ص۷ت۲ ۱۳۹۲
پدیدآور :ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
تاریخ نشر :‏‫، ‏‫۱۳۹۲.‬
ناشر :دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :دانشکده ادبیات الزهرا (س‫) ‎‏
13.
کتاب
عنوان :ش‍رف‍ن‍ام‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌ (م‍ت‍ن‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ق‍ادی‌)
شماره راهنما :PIR۵۱۲۷‭/ن۶ش۴ ۱۳۸۰‬
پدیدآور :ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
تاریخ نشر :۱۳۸۰.
ناشر :دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده ادبیات الزهرا (س‫) ‎‏
14.
کتاب
عنوان :اق‍ب‍ال‍ن‍ام‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌ (م‍ت‍ن‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ق‍ادی‌)
شماره راهنما :PIR۵۱۲۶‭/ز۹‮الف‬۷ ۱۳۸۱‬
پدیدآور :زن‍ج‍ان‍ی‌، ب‍رات‌
تاریخ نشر :۱۳۸۱.
ناشر :دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده ادبیات الزهرا (س‫) ‎‏
15.
کتاب
عنوان :ت‍ذک‍ره‌ ه‍ف‍ت‌ اق‍ل‍ی‍م‌
شماره راهنما :‏‫‭PIR۳۵۴۳‭/‮الف‬۸ت۴ ۱۳۸۹‬
پدیدآور :ام‍ی‍ن‌ اح‍م‍د رازی‌، ‏‫ق‍رن‌ ۱۱ق‌.‬
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۷۸.‬
ناشر :س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده ادبیات الزهرا (س‫) ‎‏
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو